News & Activities View All
Vào ngày 14/8/2020 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cùng phu nhân và đoàn công tác Thái Lan gồm có viên chức Tổng Lãnh sự quán, Tham tán công sứ về đầu tư của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội,Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan như công ty Banpu Power,công ty Super Energy, công ty Top Selvent cùng đến chào xã giao ông Lê văn Bình,Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận để giới thiệu bản thân cũng như thảo luận về các vấn đề liên quan
Vào ngày 14/8/2020 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cùng phu nhân và đoàn công tác Thái Lan gồm có viên chức Tổng Lãnh sự quán, Tham tán công sứ về đầu tư của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội,Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan như công ty Banpu Power,công ty Super Energy, công ty Top Selvent cùng đến chào xã giao ông Lê văn Bình,Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận để giới thiệu bản thân cũng như thảo luận về các vấn đề liên quan
View All
PROCEDURES FOR NON THAI NATIONALS WISHING TO APPLY FOR CERTIFICATE OF ENTRY (COE) TO ENTER THAILAND
AnnouncementView All

22 Jan 2020

Announcements : Official Holidays of the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City in 2020

24 May 2019

Annoucement: updated Officail Holidays of the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City in 2019

10 Aug 2018

Announcement : The Consulate-General's closing on 12 August 2018 on the occasion of Queen Sirikit's Birthday

17 May 2018

Thông báo : KẾT QUẢ THI TUYỂN NHÂN VIÊN TRỢ LÍ LÃNH SỰ (Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM)

23 Apr 2018

Closing the office on 25, 30 April 2018 and 1 May 2018

13 Apr 2018

Tổng Lãnh sự quán tuyển dụng vị trí TRỢ LÍ LÃNH SỰ (bộ phận Chính trị, Ngoại giao và kinh tế)
View All
Location

Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City

Address :

77 Tran Quoc Thao Street,District 3 Ho Chi Minh City, Viet Nam

Telephone :

(+84) 28 3932-7637 ext. 0

Office Hours :

website_zone-20190127-080028-687786765_1 Picture1(6)