วันที่นำเข้าข้อมูล 17 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 Jul 2022

Working hours / Giờ làm việc
Monday-Friday 08.30-12.00 hrs. & 13.30-17.00 hrs.

Consular section / Giờ làm việc bộ phận lãnh sự và visa : 
Monday-Friday 08.30-11.30 hrs. & 13.30-15.00 hrs.

Holidays / Ngày nghỉ :