กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำนครโฮจิมินห์คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำนครโฮจิมินห์คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

13 ม.ค. 2564

22 view

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำนครโฮจิมินห์คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นาย Myongil KANG กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำนครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือกับเวียดนาม ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นและระดับประชาชน ตลอดจนภารกิจด้านการคุ้มครองและดูแลคนชาติในเขตกงสุล โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล ผ่านสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) กับภาคเอกชนเกาหลีผ่านหอการค้าเกาหลีในเวียดนาม (KOCHAM) ร่วมกันต่อไปด้วย

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม