สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
(Ho Chi Minh)

ที่ตั้ง

77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh City

เวลาทำการ

09.00-11.30 hrs./ 13.30-15.30 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.00-11.30 hrs./ 13.30-15.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(84 28) 3932-7637-8

แฟ็กซ์

(84 28) 3932-6002

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์
(MISS WIRAKA MOODHITAPORN)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นายจักรกริช เรืองขจร
(MR JAKRIT RUANGKAJORN)

Consul
(Consul)

- นายธรณัส คุณยศยิ่ง
(MR. THARANUT KOONYOTYING)

- นายณภพ ทองงามขำ
(MR. NAPOB THONGNGAMKAM)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสาววราภรณ์ ศรีเปี่ยม
(MISS WARAPORN SRIPIAM)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Thai Trade Center

ที่ตั้ง

Room 1805, Saigon Centre Building Tower 2, 67 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

เบอร์ติดต่อ

84 28-3914-1838-9

อีเมล

แฟ็กซ์

84 28-3914-1864

ตำแหน่ง

Director/Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นางสาวอุษาศรี เขียวระยับ
(MISS USASRI KHEORAYAB)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวสิริรัตน์ เรืองผลวิวัฒน์
(MISS SIRIRAT RUANGPOLVIWAT)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Room 1804 Saigon Centre Building Tower 2, 67 Le Loi Street, District 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam

เบอร์ติดต่อ

Tel. (848) 6291-3885-6

อีเมล

[email protected] Website : http://tourismthailand.org.vn

แฟ็กซ์

Fax. (848) 6291-3887

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

สุภากาญจน์ ยอดฉุน

ตำแหน่ง

Deputy Director

ชื่อ-สกุล

นางกัญญา มโนเสงี่ยม
(MRS. GANYA MANOSANGIEM)

EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND (Ho Chi Minh City Representative Office)

ที่ตั้ง

Room No.1005. Zen Plaza Building, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vitnam

เบอร์ติดต่อ

028-392-59500

อีเมล


ตำแหน่ง

Chief Representative

ชื่อ-สกุล

นายจักรกริช ปิยะศิริกุล
(MR. JAKKRIT PIYASIRIKUL)