สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์


(Ho Chi Minh)

ที่ตั้ง

77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh City

เวลาทำการของวีซ่า

08.30-11.30 hrs./ 13.30-16.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(8428) 3932-7637-8

แฟ็กซ์

(8428) 3932-6002

อีเมล

thaiconsulate.hom@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
(MR. APIRAT SUGONDHABHIROM)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นายณัฐพล ณ สงขลา
(MR. NATTHAPOL NA SONGKHLA)

Consul
(Consul)

- นางสาววิรัตินี วทัญญูทวีวัฒน์
(MISS WIRATTINEE VATANYOOTAWEEWAT)

- นายธรณัส คุณยศยิ่ง
(MR. THARANUT KOONYOTYING)

- นางสาวดรุณรัตน์ แต่งอักษร
(MISS DAROONRAT THANGUKSORN)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Thai Trade Center

ที่ตั้ง

Room 1805, Saigon Centre Building Tower 2, 67 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

เบอร์ติดต่อ

Tel. 8428-3914-1838-9

อีเมล

E-mail : ttc_hcmc@vnn.vn ; ttchcmc.ditp@gmail.com

แฟ็กซ์

Fax : 8428-3914-1864

ตำแหน่ง

Ph.D., Director

ชื่อ-สกุล

นางสุภาพร สุขมาก​
(MRS. SUPARPORN SOOKMARK)

ตำแหน่ง

Deputy Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวสิริรัตน์ เรืองผลวิวัฒน์
(MISS SIRIRAT RUANGPOLVIWAT)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Saigon Centre, Tower 2, Unit 4, Floor 18, 67 Le Loi Street, District 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam

เบอร์ติดต่อ

Tel. (848) 6291-3885-6

อีเมล

Email : tathcm@tat.or.th Website : http://tourismthailand.org.vn

แฟ็กซ์

Fax. (848) 6291-3887

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางรติวัณณ บุญประคอง

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวดวงใจ นิมมานเหมินทร์

Thai Airways PCL, HCM City Office

ที่ตั้ง

29 Le Duan Str., Dis,1 Ho Chi Minh City

เบอร์ติดต่อ

Tel. (848) 3822 3365

อีเมล

Email : sgnaa@thaiairways.com.vn

แฟ็กซ์

Fax. (848) 3822 3465

ตำแหน่ง

General Manager

ชื่อ-สกุล

นายรตพงษ์ ยรรยง
(MR. RATAPONG YANYONG)

ตำแหน่ง

Airport Services Manager

ชื่อ-สกุล

นางจิรวรรณ สารศรี
(MS. JIRAWAN SARNSRI)