สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์


(Ho Chi Minh)

ที่ตั้ง

77 Tran Quoc Thao Street, District 3, Ho Chi Minh City

เวลาทำการของวีซ่า

08.30-11.30 hrs./ 13.30-16.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(8428) 3932-7637-8 VOIP : 521111, 521112, 521113, 521114, 521115

แฟ็กซ์

(8428) 3932-6002

อีเมล

thaiconsulate.hom@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Thai Trade Center

ที่ตั้ง

Room 1805, Saigon Centre Building Tower 2, 67 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

เบอร์ติดต่อ

Tel. 8428-3914-1838-9

อีเมล

E-mail : ttc_hcmc@vnn.vn ; ttchcmc.ditp@gmail.com

แฟ็กซ์

Fax : 8428-3914-1864

ตำแหน่ง

Ph.D., Director

ชื่อ-สกุล

นางสุภาพร สุขมาก​
(MRS. SUPARPORN SOOKMARK)

ตำแหน่ง

Deputy Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวสิริรัตน์ เรืองผลวิวัฒน์
(MISS SIRIRAT RUANGPOLVIWAT)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Saigon Centre, Tower 2, Unit 4, Floor 18, 67 Le Loi Street, District 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam

เบอร์ติดต่อ

Tel. (848) 6291-3885-6

อีเมล

Email : tathcm@tat.or.th Website : http://tourismthailand.org.vn

แฟ็กซ์

Fax. (848) 6291-3887

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางรติวัณณ บุญประคอง

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวดวงใจ นิมมานเหมินทร์

Thai Airways PCL, HCM City Office

ที่ตั้ง

29 Le Duan Str., Dis,1 Ho Chi Minh City

เบอร์ติดต่อ

Tel. (848) 3822 3365

อีเมล

Email : sgnaa@thaiairways.com.vn

แฟ็กซ์

Fax. (848) 3822 3465

ตำแหน่ง

General Manager

ชื่อ-สกุล

นายรตพงษ์ ยรรยง
(MR. RATAPONG YANYONG)

ตำแหน่ง

Airport Services Manager

ชื่อ-สกุล

นางจิรวรรณ สารศรี
(MS. JIRAWAN SARNSRI)

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
(MR. APIRAT SUGONDHABHIROM)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นายณัฐพล ณ สงขลา
(MR. NATTHAPOL NA SONGKHLA)

Consul
(Consul)

- นายยุทธฤทธิ์ บุนนาค
(MR. YUTTALID BUNNAG)

- นายแสงรวินท์ ราชสาร
(MR. SANGRAWIN RATCHASARN)

- นางสาววิรัตินี วทัญญูทวีวัฒน์
(MISS WIRATTINEE VATANYOOTAWEEWAT)

- นางสาวดรุณรัตน์ แต่งอักษร
(MISS DAROONRAT THANGUKSORN)