ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

7 เม.ย. 2566