ข่าวและกิจกรรม ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce) โครงการเส้นทางสีแดง (Hanh Trinh Do) และสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิส์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Communist Youth Union) ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และในเขตกงสุล ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย พ.ศ. 2566
ดูทั้งหมด
ประกาศ ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงานดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายกงสุล)

22 พ.ย. 2566

ดูทั้งหมด
บริการประชาชนไทย
สถานที่และเวลาทำการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

ที่ตั้ง :

77 Tran Quoc Thao, District 3 Ho Chi Minh City, Viet Nam

เบอร์ติดต่อ :

+84 28 3932763 (Press 0)

เปิดให้บริการ :

Office hours : Monday to Friday 08.30 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.00 hrs. / Visa and Consular Section: Monday to Friday 09.00 - 11.30 hrs. / 13.30 -15.30 hrs.
ดูแผนที่ตั้ง