ทำเนียบกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์

ทำเนียบกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,367 view

รายนามกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ตั้งแต่แรกเปิดสถานกงสุลใหญ่ฯ (กุมภาพันธ์ 2536) จนปัจจุบัน

  1. นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  2. นายสุวิทย์ สายเชื้อ
  3. นายเฉลิมพล ทันจิตต์
  4. นายสมปอง สงวนบรรพ์
  5. นายประวิตร์ ชัยมงคล
  6. นายสมชาย เภาเจริญ
  7. นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์
  8. นางอุรีรัชต์ เจริญโต
  9. นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง