กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธเกษร จังหวัดบ่าเสี่ยะ-หวุงเต่า

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธเกษร จังหวัดบ่าเสี่ยะ-หวุงเต่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2565

| 201 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธเกษร จังหวัดบ่าเสี่ยะ-หวุงเต่า
ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธเกษร
จังหวัดบ่าเสี่ยะ-หวุงเต่า โดยมีบริษัท SCG Vietnam เป็นเจ้าภาพ
โดยในกิจกรรมดังกล่าง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญ กิจกรรมการทอดกฐินสามัคคีในต่างประเทศซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีส่วนในการกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวเวียดนามให้แนบแน่นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของวัดพุทธเกษร ภาคเอกชนไทย และชุมชนไทยต่อไป
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmc
 
315500669_515664527267707_5129539964039383550_n
 
315535322_515664397267720_343587599657641300_n 
 
 315794606_515664500601043_2673995139034550657_n  
 
 315097883_515664447267715_3216558068272250149_n
 
315407958_515664590601034_3024872046083912886_n
 
316108660_515664537267706_7286637448201235623_n
 
315318786_515664417267718_7762082151372992218_n