กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ บรรยายสรุปแก่คณะสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ บรรยายสรุปแก่คณะสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 13 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ บรรยายสรุปแก่คณะสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับคณะอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ จากสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก นำโดยพลตรี พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมประเทศเวียดนาม สภาพเศรษฐกิจและสังคม ภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เวียดนาม ตลอดจนโอกาสและข้อท้าทายของการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเวียดนามในมิติต่าง ๆ ด้วย
—-
Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh thuyết trình về Việt Nam cho đoàn Hiệp hội Association of Royal Thai Army War College
Ngày 16/6/2022, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đón tiếp đoàn học viên khoá học “Integrative Management for New Era Security” của Hiệp hội Association of Royal Thai Army War College do ông Phithuksachai Thnahpraansingh dẫn đoàn. Tổng Lãnh sự đã thuyết trình khái quát về Việt Nam, tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam và cũng như cơ hội và thách thức của đầu tư Thái Lan vào Việt Nam. Trong buổi thuyết trình này, các đoàn tham dự đã cùng trao đổi quan điểm về những định hướng chính sách và con đường phát triển của Việt Nam ở các lĩnh vực khác nhau.
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmc