กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมวางแผนกิจกรรมเฉลิมเฉลองครบ 45 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมวางแผนกิจกรรมเฉลิมเฉลองครบ 45 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม

29 มี.ค. 2564

47 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมวางแผนกิจกรรมเฉลิมเฉลองครบ 45 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม
 
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ นาง Le Thi Thanh Giang ประธานสหพันธ์องค์กรมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และ นาย Dinh Viet Khanh ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย นครเกิ่นเทอ พร้อมคณะ โดยทั้งสองฝ่ายต่างขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนครเกิ่นเทอ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม และการทูตระดับประชาชนระหว่างไทยและเวียดนามในปีที่ผ่านมา
 
 
โอกาสนี้ คณะผู้แทนจากนครเกิ่นเทอได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้ ซึ่งมีแผนจะจัดในช่วงปลายปี 2564 ณ นครเกิ่นเทอ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ระดับชาติ ณ กรุงฮานอยมา โดยกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้เคยหารือเบื้องต้นกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ระดับชาติที่กรุงฮานอยมาบ้างแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว และพร้อมที่จะหารือในรายละเอียดต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ