กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

9 ก.ย. 2564

15 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
 
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2564 ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารฯ โดยตำแหน่ง โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่สำหรับวาระปี 2564-2567 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมประชุมด้วย
 
ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางและแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯในปี 2564 และ 2565 ที่จะสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทย-เวียดนาม และสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนามโดยเน้นการฟื้นฟูและเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงวาระ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ในปีนี้ด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯจะได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลและหารือในแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะได้หารือกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อร่วมงานกันต่อไป