กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 16 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2565 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565 ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ โดยตำแหน่ง ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom
ในโอกาสดังกล่าวที่ประชุมฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับผลการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 และได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดกิจกรรมของสมาคมฯในช่วงทีผ่านมาและวางแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี 2565
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmc