กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมพิธีชงชาตามธรรมเนียมเวียดนามดั้งเดิม จัดโดยสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมพิธีชงชาตามธรรมเนียมเวียดนามดั้งเดิม จัดโดยสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 13 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมพิธีชงชาตามธรรมเนียมเวียดนามดั้งเดิม จัดโดยสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เข้าร่วมพิธีชงชาตามธรรมเนียมเวียดนามดั้งเดิม ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์ โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชนเวียดนามได้แก่ คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามประจำนครโฮจิมินห์ สหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์ สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย นครโฮจิมินห์ และสมาคมสตรีนครโฮจิมินห์
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชาของไทย และได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และองค์กรภาคประชาชนของเวียดนามในการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในลักษณะนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคต
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmc