กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประชาชน นครโฮจิมินห์

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประชาชน นครโฮจิมินห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 15 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประชาชน นครโฮจิมินห์
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 65 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Nguyen Thi Le ประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ในโอกาสนี้ประธานสภาฯ ได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอส่งต่อความขอบคุณไปยังชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนของนครโฮจิมินห์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานภาครัฐในนครโฮจิมินห์ในด้าน
การส่งเสริมศักยภาพสตรี การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสังคม (CSR) การศึกษา การค้าการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครฯ และนครโฮจิมินห์
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmc