กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลจากประเทศไทย

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลจากประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 167 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลจากประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า 80 ราย นำโดยนาย Nguyen Cong Dung ผู้บริหารคณะกรรมการชาวเวีดยนามโพ้นทะเล และนาย Nguyen Ngoc Thin ประธานสมาคมชาวเวียดนามในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของ ชุมชนชาวเวียดนามในไทยในปัจจุบัน และเห็นว่าไทยและเวียดนามยังสามารถพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้อีกมาก เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว และการลงทุน เป็นต้น
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดในช่วงเทศกาลตรุษญวณ โดยชาวไทยเสื้อสายเวียดนามทุกท่านถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทย-เวียดนาม ซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @lhx2524p หรือ https://lin.ee/ib6BsIU
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ