กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลลาว-ไทย เนื่องในโอกาสวันตรุษเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลลาว-ไทย เนื่องในโอกาสวันตรุษเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 219 view
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลลาว-ไทย เนื่องในโอกาสวันตรุษเวียดนาม
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ
Mr. Nguyen Thai Hong ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลลาว-ไทย พร้อมคณะในโอกาสเทศกาล
วันตรุษเวียดนาม
ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งสมาคมฯ มีแผนที่จะประชุมคณะผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อทบทวน
ผลการจัดกิจกรรมในปี 2565 และวางแผนการจัดกิจกรรมในปี 2566 โดยสมาคมฯ เชิญกงสุลใหญ่ฯ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพไทย-เวียดนามในระดับประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะสมาชิกและผู้บริหารสมาคมฯ ส่วนหนึ่งที่เป็นชาวเวียดนามที่เคยพำนักอาศัยในประเทศไทยมาก่อน
Follow us:
- Line Official: @lhx2524p
 
325733097_920899259072017_9052067004721495338_n
 
325731022_705690514267870_2670725722734796408_n  
 
325659966_693650345575923_4967594947123693965_n