การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย ครั้งที่ 2 วาระปี ค.ศ. 2020-2025

การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย ครั้งที่ 2 วาระปี ค.ศ. 2020-2025

18 ม.ค. 2564

35 view
การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย ครั้งที่ 2 วาระปี ค.ศ. 2020-2025
 
 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ตอบรับเชิญเข้าร่วมการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย ครั้งที่ 2 วาระปี ค.ศ. 2020-2025 ซึ่งสหพันธ์องค์กรมิตรภาพเวียดนามประจำจังหวัดด่งนายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ Golden Lotus Convention Center จ.ด่งนาย โดยมีนาย Nguyen Thai Bao กรรมการคณะกรรมการพรรคฯ ประจำ จ.ด่งนาย (และเป็นรองประธานคณะกรรมการประชาชน จ. ด่งนายอีกตำแหน่งหนึ่ง) นาย Nguyen Viet Loan เลขาธิการ สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยส่วนกลาง จากรุงฮานอย นาง Tran Thi Thu Thuy หัวหน้าสำนักงานตัวแทนสหพันธ์องค์กรมิตรภาพเวียดนามประจำภาคใต้ ณ นครโฮจิมินห์ นาย Nguyen Thanh Tri ประธานสหพันธ์องค์กรมิตรภาพ จ.ด่งนาย นาย Nguyen Van Thang นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย กับผู้แทนสมาคมมิตรภาพเวียดนามกับประเทศต่าง ๆ ประจำ จ.ด่งนาย โดยมีสมาชิกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
 
ภายในงานมีการประกาศรายขื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่สำหรับการดำเนินงาน วาระปี ค.ศ. 2020-2025 ซึ่งสหพันธ์องค์กรมิตรภาพประจำ จ.ด่งนาย ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ โดยนาย Nguyen Van Thang ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จ.ด่งนาย เป็นสมัยที่ 2 ได้กล่าวแนะนำการดำเนินงานของสมาคมฯ และแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง จ.ด่งนาย กับจังหวัดในประเทศไทยด้วย
ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีต่อประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งสำหรับวาระปี ค.ศ. 2020-2025 และยืนยันความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และรัฐบาลไทยที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ต่อไป
 
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที
 
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที
 
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และอยู่บนเวที
 
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 26 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม