กิจกรรม “คุยสบาย Friday Talk” ของชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล

กิจกรรม “คุยสบาย Friday Talk” ของชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล

1 พ.ย. 2564

95 view
กิจกรรม “คุยสบาย Friday Talk” ของชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (Thai Business Association - TBA) จัดกิจกรรม “คุยสบาย Friday Talk” เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศเวียดนาม
ในโอกาสดังกล่าว นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมและกล่าวถึงภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดูแลชาวไทยในเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้แสดงความห่วงใย และขอให้สมาชิกชุมชนไทยติดตามข่าวสารจากทั้งทางการเวียดนามและทางการไทยอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที และนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้กล่าวทักทายและได้ใช้โอกาสดังกล่าวแนะนำสมาชิกทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินห์
กิจกรรมดังกล่าวมีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับชุมชนไทยในเขตกงสุลในหัวข้อ (1) เปิดเลนส์ส่องสถานการณ์ “โควิด 19” ในเวียดนาม โดย นายสัตวแพทย์ ภุชงค์ ไชยคำภา Country Manager บริษัท Vetproducts Vietnam (2) รู้ชัดๆ ขั้นตอนการเข้า-ออก ระหว่างไทย-เวียดนาม โดย นายสันติพงศ์ บินเทพ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของ TBA และ General Director บริษัท Specialty Tech Vietnam และ นายธรณัส คุณยศยิ่ง กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ (3) ชุมชนไทยเล่าสู่กันฟัง สถานการณ์ช่วงล็อคดาวน์ที่ผ่านมาโดยนางปิยพักตร์ธารา เวบบ์ คนไทยในนครโฮจิมินห์
กิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิกชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ 122 คน
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City
- Line Official: @rtcg.hcmc
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, หน้าจอ และ ข้อความพูดว่า "Recording You viewing haiues ssociation screen Û DITP DITP THAILAND Natthapol NA SONGKHLA DITP ผอ. สคต. โฮจิมินห์ Prometion Di rector TAT Hochiminh Jakkrit Piyasirikul Sirirat A.D. Thai Trade Center HC... Duangjai TAT Wirattinee Ur_Consul TK@HCMC"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน