ขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาชาวเวียดนามชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาไทยศึกษา ม.USSH เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาชาวเวียดนามชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาไทยศึกษา ม.USSH เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

13 ม.ค. 2564

22 view

ขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง
เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาชาวเวียดนามชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาไทยศึกษา ม.USSH เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ qrco.de/bbuOFr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nguyenthikimchau@hcmussh.edu.vn

หมดเขตวันที่ 22 มกราคม 2564

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ