ข่าวสารนิเทศ

ข่าวสารนิเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 39 view
ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
Press Release : Royal Thai Government Grants Visa Exemption for Tourists from India and Taiwan from 10 November 2023 to 10 May 2024