คณะผู้บริหาร จ. Hau Giang เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

คณะผู้บริหาร จ. Hau Giang เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

27 ม.ค. 2564

52 view
คณะผู้บริหาร จ. Hau Giang เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร จ. Hau Giang นำโดยนาง Ho Thu Anh รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Hau Giang พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สหพันธ์องค์กรมิตรภาพประจำจังหวัด สำนักงานวางแผนและการลงทุน และฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของ จ.Hau Giang ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 4.53 และจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและจังหวัด Hau Giang ในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม (ตามที่จังหวัดแสดงความสนใจที่จะขอเรียนรู้จากไทย) และความสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาด้วย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ครูของจังหวัดฯ คือนาย Le Thanh Liem ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ในฐานะครูดีเด่น ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยือน จ. Hau Giang อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยไปเยือนเมื่อเดือนตุลาคม 2563
 
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "0 CONSUL"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน