ชาวไทยที่ประสงค์กลับไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi Commercial Flight) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ชาวไทยที่ประสงค์กลับไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi Commercial Flight) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

25 ม.ค. 2564

108 view
ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางจากนครโฮจิมินห์กลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi Commercial Flight) ในเดือนกุมภาพันธ์
 
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศด้านล่างนี้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 
1. สำรองบัตรโดยสารที่ skyfun.vietjetair.com
 
2. เว็บไซต์สำหรับยื่นขอรับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ (COE) :
 
3. รายชื่อโรงพยาบาล/คลินิกในนครโฮจิมินห์ที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ได้
 
4. รายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมทางเลือกสำหรับการกักกันโรค (ASQ) (เฉพาะผู้เดินทางที่จะเลือกสถานที่กักกันโรคและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันโรคด้วยตนเอง): https://docs.google.com/.../1z9a0.../htmlview
 
5. ช่องทางการจองโรงแรมทางเลือกฯ (ASQ) ออนไลน์: