ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ษ. 2564 เป็นต้นไป จากประเทศเวียดนามเข้าประเทศไทย กักตัวเหลือ 10 วัน ยกเลิก Fit to Fly (เฉพาะรายชื่อประเทศที่ได้รับการรับรอง)

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ษ. 2564 เป็นต้นไป จากประเทศเวียดนามเข้าประเทศไทย กักตัวเหลือ 10 วัน ยกเลิก Fit to Fly (เฉพาะรายชื่อประเทศที่ได้รับการรับรอง)

5 เม.ย. 2564

131 view

ประกาศแล้ว !! ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางจากประเทศเวียดนามเข้าประเทศไทย ได้รับอนุมัติลดระยะเวลากักตัวเหลือ 10 วัน พร้อมยกเลิกเอกสารทางการแพทย์ Fit to Fly หมายเหตุ รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งจะมีการประกาศทุก 1 เดือน)

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ