ตามที่ทางการเวียดนามได้ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสโทรศัพท์สำหรับจังหวัดต่าง ๆ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ตามที่ทางการเวียดนามได้ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสโทรศัพท์สำหรับจังหวัดต่าง ๆ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

5 พ.ค. 2563

919 view

ตามที่ทางการเวียดนามได้ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสโทรศัพท์สำหรับจังหวัดต่าง ๆ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังนี้

1. นครโฮจิมินห์ได้เริ่มใช้รหัสโทรศัพท์จังหวัดใหม่ คือ (28 ) จากเดิม (8) ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป และในช่วงเปลี่ยนผ่าน 30 วัน (วันที่ 17 มิ.ย. – 16 กค. 2560) สามารถใช้รหัสโทรศัพท์เก่าและรหัสโทรศัพท์ใหม่ควบคู่กันไป

2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ คือ
- ที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ (84)(28) 3932 7637-8
- หมายเลขโทรสาร (84)(28) 3932 6002

3. ส่วนรหัสโทรศัพท์ใหม่ของจังหวัดต่างๆ ในเขตกงสุล สามารถดูได้ตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ