"น้ำใจไทยสู่เพื่อนเวียดนาม" ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

"น้ำใจไทยสู่เพื่อนเวียดนาม" ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

5 เม.ย. 2564

35 view
"น้ำใจไทยสู่เพื่อนเวียดนาม" ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมิต เจียรจรัสพงศ์ ประธานบริษัท
จำกัด เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อมอบเงินจำนวน 1,000,0000,000 ด่ง (ประมาณ 1,350,000 บาท) สนับสนุนกิจกรรม CSR ต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเวียดนาม
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณ โดยจะนำเงินบริจาคดังกล่าวสมทบในกิจกรรม CSR ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนจะเชิญชวนภาคเอกชนและชุมชนไทยในเขตกงสุล รวมทั้งบริษัท 4 Oranges จำกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในหลายรูปแบบในนครและจังหวัดต่างๆ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม (6 สิงหาคม 2564) ตลอดปี 2564 นี้ด้วย
ภาคเอกชนไทยในเขตกงสุลที่มีแผนจะทำกิจกรรม CSR และประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 45 ปีฯ สามารถติดต่อได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
----------------------------
" Tấm lòng người Thái dành cho các bạn Việt Nam" góp phần vào lễ kỉ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam .
Ngày 2/4/2021 Tổng giám đốc công ty