บริษัท Gulf Energy Vietnam สวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

บริษัท Gulf Energy Vietnam สวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

1 ก.พ. 2564

82 view

บริษัท Gulf Energy Vietnam สวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 บริษัท Gulf Energy Vietnam เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการลงทุนในภาคพลังงานในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการประกอบการของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม รวมถึงการให้บริการด้านกงสุลและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และอาหาร

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และอาหาร