บริษัท Red Bull เวียดนาม เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

บริษัท Red Bull เวียดนาม เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

21 ม.ค. 2564

57 view
บริษัท Red Bull เวียดนาม เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายพลภัทร์ ลีวงค์วัฒน์ Vice General Director บริษัท Red Bull เวียดนาม นำคณะเข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนไทยในเวียดนามรวมทั้งกิจการของบริษัทฯ ต่อไป และยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ และภาคเอกชนไทยต่างๆ ในกิจกรรมเพื่อสังคมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในอนาคต อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมีความยินดีที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานในบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล รวมถึงการเดินทางไป-กลับระหว่างไทยและเวียดนามด้วย