ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขฉบับล่าสุดของนครโฮจิมินห์ NEW COVID-19 PANDEMIC PREVENTION MEASURES IN COMPLIANCE WITH THE LATEST HEALTH MEASURES IN HO CHI MINH CITY

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขฉบับล่าสุดของนครโฮจิมินห์ NEW COVID-19 PANDEMIC PREVENTION MEASURES IN COMPLIANCE WITH THE LATEST HEALTH MEASURES IN HO CHI MINH CITY

5 ก.ค. 2564

31 view

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, Ho CHI MINH CITY COVID-19 PANDEMIC PREVENTION MEASURES IN COMPLIANCE WITH THE LATEST HEALTH MEASURES IN Ho CHI MINH CITY FROM JUNE 22,2021 DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC, VISA LEGALIZATION PASSPORT CIVIL REGISTRATION SERVICES ARE TEMPORARY SUSPENDED. FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE CONTACT 3932 7637 CONSULAR.HOM@MFA.MAIL.GO.TH"