ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2566

| 1,331 view

5511