ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประมวลข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์” (15 ก.ค. 2564)/Thông báo kết quả tuyển nhân sự hợp đồng để bổ nhiệm vị trí “Nhân viên xử lý và phát triển hệ thống thông tin” (15 Tháng 2021)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประมวลข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์” (15 ก.ค. 2564)/Thông báo kết quả tuyển nhân sự hợp đồng để bổ nhiệm vị trí “Nhân viên xử lý và phát triển hệ thống thông tin” (15 Tháng 2021)

15 ก.ค. 2564

124 view

Announcement_BIC_HCMC_2021_-_ประกาศผล_(TH)_FINAL Announcement_BIC_HCMC_2021_-_ประกาศผล_(VN)_FINAL