ประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป (สถานะวันที่ 30 ต.ค. 2564)

ประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป (สถานะวันที่ 30 ต.ค. 2564)

1 พ.ย. 2564

176 view
ประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป (สถานะวันที่ 30 ต.ค. 2564)
1. ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ได้ที่ https://tp.consular.go.th
โดยโปรดดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
2. สำหรับผู้ที่เคยดำเนินการขอและได้รับเอกสาร Certificate of Entry - COE แล้ว และจะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยสามารถดาวน์โหลด COE ที่ระบุเงื่อนไขการเข้าประเทศตามข้อกำหนดใหม่ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th หรือ link ดาวน์โหลดเอกสารในอีเมลที่แจ้งผลการอนุมัติ COE ของท่าน
** ผู้ที่เดินทางจากประเทศเวียดนามเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไปสามารถเข้ารับการกักตัวประเภท Test & Go, Sandbox หรือ Alternative Quarantine โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่รูปตารางมาตรการ
เข้าไทย ด้านล่างนี้
 
 
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ