ทำอย่างไรเมื่อหนังสือเดินทางหาย

ทำอย่างไรเมื่อหนังสือเดินทางหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2566

| 1,422 view
📢📢‼️ประกาศ ‼️📢📢
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ขอแนะนำให้คนไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ/เพื่อนในเวียดนาม โปรดใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคล โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลในระหว่างที่พำนักในเวียดนาม เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่น
อย่างไรก็ดี หากเอกสารประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของท่านสูญหาย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตาม infographic ด้านล่างนี้ และขอเรียนเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน หน่วยงานท้องถิ่นของเวียดนามมีมาตรการตรวจเช็คข้อมูลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะออกใบแจ้งความ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ท่านจะต้องนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่น ๆ เพื่อกลับประเทศไทยต่อไป ดังนั้น ขั้นตอนตั้งแต่การขอใบแจ้งความจนถึงการเดินทางกลับไทยอาจใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 3-5 วันทำการ
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @lhx2524p
 
334283678_761981258775273_1009406270577367064_n