มาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เวียดนาม สำหรับผู้เดินทางเข้าเวียดนามโดยหนังสือเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์

มาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เวียดนาม สำหรับผู้เดินทางเข้าเวียดนามโดยหนังสือเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์

4 ก.พ. 2564

195 view

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป