มาตรการใหม่สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

มาตรการใหม่สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

5 ก.ค. 2564

41 view
ประกาศ! มาตรการใหม่สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
**(โปรดติดตามรายละเอียดจากคำสั่ง ศบค.)**
บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเข้ากักตัวอย่างน้อย 14 วันที่โรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ผู้มีความประสงค์จะเดินทาง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศด้านล่างนี้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
1. สำรองบัตรโดยสารที่ skyfun.vietjetair.com
2. เว็บไซต์สำหรับยื่นขอรับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ (COE) :
3. รายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมทางเลือกสำหรับการกักกันโรค (AQ)
4. ช่องทางการจองโรงแรมทางเลือกฯ (AQ) ออนไลน์:
 
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ