สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Ngày Quốc Khánh) วันที่ 2 กันยายน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Ngày Quốc Khánh) วันที่ 2 กันยายน

9 ก.ย. 2564

18 view

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ