สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัด “Thai Cooking Class” ภายใต้ "โครงการส่งเสริมอาหารไทย"

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัด “Thai Cooking Class” ภายใต้ "โครงการส่งเสริมอาหารไทย"

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 83 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัด “Thai Cooking Class” ภายใต้ "โครงการส่งเสริมอาหารไทย"
เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ ดำเนิน "โครงการส่งเสริมอาหารไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายวัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทยผ่านความนิยมอาหารไทยในนครโฮจิมินห์และเขตกงสุล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย และนายชัยลภัส จารุณาคร ผู้บริหาร Embassy Coffee Lanluang เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัทการบินไทย บริษัท C.P. Vietnam บริษัท Central Retail Vietnam บริษัท MM Mega Market และบริษัท Srithai
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย
(1) วันที่ 25 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมเสวนา ระหว่าง ผศ. ทอรุ้งฯ และนายชัยลภัสฯ กับข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม และผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครโฮจิมินห์ จำนวนกว่า 20 ราย ในหัวข้อ "ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร" โดย ผศ. ทอรุ้งฯ และนายชัยลภัสฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจอาหารไทย ตลอดจนเคล็ดลับในการประกอบอาหาร และการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจ และสอบถามในประเด็นที่หลากหลาย อาทิ แนวทางการบริหารธุรกิจ การสร้างพันธมิตรเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เทคนิคการปรุงอาหาร และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น
(2) วันที่ 26-27 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมสอนทำอาหารไทย “Thai Cooking Class” แก่หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ของนครโฮจิมินห์ ได้แก่ นักศึกษาด้านคหกรรมชาวเวียดนามจากมหาวิทยาลัย Hoa Sen ผู้ประกอบอาหาร (Chef) ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมอาหารและเครื่องดื่มนครโฮจิมินห์ คณะกงสุลต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึง KOL และ Tiktoker ชาวเวียดนาม คณะสื่อมวลชน และผู้ร่วมสังเกตการณ์ รวมกว่า 100 ราย โดย ผศ. ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ และนายชัยลภัสฯ ได้สอนทำอาหารไทย 3 รายการ ได้แก่ ผัดไท ต้มข่าไก่ และกุ้งทอดซอสมะขาม โดยใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งของไทยและท้องถิ่นที่สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาเก็ตและตลาดเวียดนาม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Select ของกระทรวงพาณิชย์ และบูธแสดงสินค้าจากภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัท ThaiCorp บริษัท CAC บริษัท Central Retail Vietnam (ศูนย์การค้า GO! และ Tops) และบริษัท C.P. VietNam โดยผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
การดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ และเครื่องปรุงของไทยที่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผ่าน “อาหารรสไทยแท้” ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติด้านวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับความนิยมในเวียดนามเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในรายการอาหารที่นำมาสอน ปรากฏอยู่ในละคร “พรหมลิขิต” ได้แก่ กุ้งทอดซอสมะขาม ซึ่งผู้เรียนได้เรียกร้องให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สอนทำรายการอาหารดังกล่าว
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @lhx2524p หรือ https://lin.ee/ib6BsIU

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ