สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกยากไร้ชาวเวียดนาม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกยากไร้ชาวเวียดนาม

25 ม.ค. 2564

33 view
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกยากไร้ชาวเวียดนาม
 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกยากไร้ชาวเวียดนามที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยร่วมมือกับสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ นครโฮจิมินห์ ภายใต้การนำของ ดร. Tran Thanh Long ประธานสมาคมฯ ภายใต้โครงการ "คืนสายตาให้แก่ผู้พิการทางสายตายากไร้" ที่ศูนย์พยาบาล Trang Bang จังหวัด Tay Ninh โดยมีนาย Tran Minh Tam รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอ Trang Bang นาย Nguyen Van Giau รองผู้อำนวยการศูนย์พยาบาล Trang Bang นาง Nguyen Thuy Trang รองประธานสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จังหวัด Tay Ninh เข้าร่วมด้วย
 
สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 (ค.ศ. 1994) ได้ทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และครอบครัวในเขตนครโฮจิมินห์และจังหวัดทางภาคใต้ของเวียดนามหลากหลายด้าน โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 645,308 ราย และเฉพาะในปี 2563 จำนวน 20,915 ราย
 
 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนไทยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 3,488,632,126 ด่ง (หรือประมาณ 4,614,000 บาท) และได้ร่วมงานกับสมาคมฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยยากไร้ในเวียดนาม ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในการรักษาจากการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทย แบ่งเป็นผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 1,660 ราย และผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจ 37 ราย โดยในจำนวนนั้นมี 5 รายได้รับการผ่าตัดหัวใจที่ประเทศไทย
 
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 75,000,000 ด่ง (หรือประมาณ 100,000 บาท) ให้แก่สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ เพื่อดำเนินตามแนวพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “ทำความดีด้วยหัวใจ” และสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการสานต่อการให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำความดีเพื่อตอบแทนคืนแก่สังคมเวียดนาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ĐẢNG CỘNG S M NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ” CHỨC MỌI aVie"
 
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และผู้คนกำลังยืน