สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประชุมหารือ (Working lunch) กับประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์ และผู้แทนองค์กรพันธมิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประชุมหารือ (Working lunch) กับประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์ และผู้แทนองค์กรพันธมิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 65 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประชุมหารือ (Working lunch) กับประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์ และผู้แทนองค์กรพันธมิตร
 
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประชุมหารือ และเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน (Working lunch) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Phan Thi Hong Xuan ปะธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน นครโฮจิมินห์ (the Friendship Association of Vietnam-ASEAN in Ho Chi Minh City) พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรพันธมิตร
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนชาวเวียดนามและชาวไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามในด้านอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในหลักการที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในเดือน ก.ย. 2565
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmc