สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce) โครงการเส้นทางสีแดง (Hanh Trinh Do) และสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิส์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Communist Youth Union) ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และในเขตกงสุล ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย พ.ศ. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce) โครงการเส้นทางสีแดง (Hanh Trinh Do) และสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิส์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Communist Youth Union) ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และในเขตกงสุล ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 714 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce) โครงการเส้นทางสีแดง (Hanh Trinh Do) และสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิส์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Communist Youth Union) ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และในเขตกงสุล ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย พ.ศ. 2566
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
(รอบละ 30 นาที)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่ https://forms.gle/UDPa1XrJKoSjKUzk6
หรือสแกน QR Code บน Poster ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line Official : @lhx2524p หรือ https://lin.ee/ib6BsIU
 
1_83