สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ของบริษัท Ecowin Energy Cooperation

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ของบริษัท Ecowin Energy Cooperation

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 37 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ของบริษัท Ecowin Energy Cooperation
Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM tham dự Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Thanh Phong (Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin).
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายธรณัส คุณยศยิ่ง กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท Ecowin Energy Cooperation ที่โรงแรม Daimond Stars Ben Tre จังหวัดเบ๊นแจ ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Ratch Group (ไทย) บริษัท Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd (ลาว) และหุ้นส่วนในเวียดนาม
ในพิธีเปิดดังกล่าว มีนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Ratch Group และนายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท Ratch Group ตลอดจนผู้บริหาร Ratch Group ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเวียดนาม เข้าร่วมด้วย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดของเวียดนามภายใต้แผนพัฒนาพลังงาน ฉบับที่ 8 ของรัฐบาลเวียดนาม (PDP8) ซึ่งสะท้องถึงบทบาทของนักลงทุนไทยที่มีส่วนผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลเวียดนาม อีกทั้งเป็น “นักลงทุนคุณภาพ” ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วย อนึ่ง โครงการฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติใบอนุญาตการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากรัฐบาลเวียดนามเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
--------
Ngày 27/10/2023, Ông Tharanut Koonyotying – Lãnh sự, đại diện Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM đã tham dự Lễ khánh thành nhà máy năng lượng điện gió của Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin tại khách sạn Diamond Stars Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Dự án là quá trình liên doanh giữa Công ty TNHH Ratch Group (Thái Lan), Công ty TNHH Asia Investment, Development & Construction (Lào) và Công ty CP tại Việt Nam.
Tham dự Lễ khánh thành có bà Chusri Kiattikhajornkul, Chủ tịch Công ty Ratch Group; ông Sakarin Tangkawachiranont, Phó Chủ tịch Điều hành, Phát triển Kinh doanh của Công ty Ratch Group; Ban Lãnh đạo Ratch Group, đại diện khối nhà nước và khối tư nhân của Việt Nam.
Dự án nhà máy điện gió Thanh Phong là một trong những dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII (PDP8) của Chính phủ Việt Nam. Qua đó, phản ánh vai trò của các nhà đầu tư Thái Lan trong việc xúc tiến các chính sách quan trọng của Chính chủ Việt Nam, đồng thời cũng là những “nhà đầu tư chất lượng” chú trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế, xã hội Việt Nam song song với quá trình hoạt động kinh doanh. Dự án nhà máy điện gió trên đã nhận được giấy phép phát điện thương mại lên lưới từ Chính phủ Việt Nam vào ngày 29/09/2023.
* * * * *
Follow us:
- Line Official: @lhx2524p

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ