สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เยี่ยมชม Tops Market

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เยี่ยมชม Tops Market

12 เม.ย. 2564

59 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เยี่ยมชม Tops Market
 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และนางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ ได้เยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ต Tops Market สาขา Thao Dien ซึ่งตั้งอยู่ที่เขต 2 ในนครโฮจิมินห์ โดยมีนาย Philippe Broianigo ประธานบริหารบริษัท Central Group Vietnam และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ
ซูเปอร์มาร์เก็ต Tops Market จัดจำหน่ายสินค้าอาหารและของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท โดยเป็นสินค้าทั้งที่ผลิตในเวียดนาม และนำเข้าจากไทยและนานาประเทศ
 
โดยจัดจำแนกตามแผนก อาทิ วัตถุดิบนานาชาติ ผักปลอดสารพิษ รวมถึงบริการศูนย์อาหาร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของครอบครัวและคนรุ่นใหม่ในเวียดนาม รวมถึงวิถีชีวิตแบบ new normal ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ผักปลอดสารพิษที่จำหน่ายใน Tops Market รับซื้อมาจากเกษตรชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่นจากจังหวัดต่าง ๆ ในเวียดนาม นอกจากนี้ Tops Market อยู่ระหว่างทดลองใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสารและบริการลูกค้า รวมทั้งการสั่งซื้อออนไลน์ในรูปแบบ Click and Collect
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ชื่นชมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อย และยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนกิจการของเอกชนไทยในเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการค้า 2 ทาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการยั่งยืน