สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และชุมชนไทยร่วมพิธีทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดพุทธเกษร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และชุมชนไทยร่วมพิธีทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดพุทธเกษร

27 เม.ย. 2564

20 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และชุมชนไทยร่วมพิธีทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดพุทธเกษร
 
วันที่ 18 เมษายน 2564 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มอบหมายนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ และภรรยา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ของวัดพุทธเกษร (Chua Hue Hung) จังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระครูใบฏีกาธาตรี ชยวฒโท พระธรรมทูตไทยในเวียดนามและพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากวัดพุทธนิกายเถรวาทในจังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่าเป็นผู้ประกอบพิธี
 
ในพิธีดังกล่าว มีนางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโฮจิมินห์ นายธรณัส คุณยศยิ่ง หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ชุมชนไทยและเวียดนามจากนครโฮจิมินห์ จังหวัดด่งนาย จังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 300 คนเข้าร่วมด้วย โดยในภาคบ่ายมีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 21 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 24 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "Tuk Tuk IOKHAO SAN"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ กุหลาบ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกุหลาบ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง