สมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เคยพำนัก ในไทย อวยพรปีใหม่ (ตรุษเวียดนาม) กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

สมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เคยพำนัก ในไทย อวยพรปีใหม่ (ตรุษเวียดนาม) กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

17 ก.พ. 2564

20 view
สมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เคยพำนัก
ในไทย อวยพรปีใหม่ (ตรุษเวียดนาม) กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
 
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 ผู้แทนสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เคยพำนักในประเทศไทยและลาว ประจำนครโฮจิมินห์ เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ (ตรุษเวียดนาม)
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณสมาคมฯที่ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม และความผูกพันระหว่างประชาชนเวียดนามและไทยตลอดปีที่ผ่านมา และหวังว่าในปี 2564 นี้จะได้ร่วมส่งเสริมความสันพันธ์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามปีนี้
 
ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า สมาคมฯ สามารถร่วมเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยและเวียดนามได้ โดยเฉพาะในหมู่ชาวเวียดนามรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและกำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทย และหลักสูตรไทยศึกษา และสถานกงสุลใหญ่ฯ มีดำริที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้อาวุโสของสมาคมฯ ที่ยังมีความรักประเทศไทย ได้พบปะพูดคุยกับเยาวชนเวียดนามที่สนใจประเทศไทย ในโอกาสต่อไป ซึ่งสมาคมฯ ตอบรับด้วยความยินดี และแจ้งว่า ได้เคยพบกับนักศึกษาบางคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม บ้างแล้ว
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง