สมาคมมิตรภาพ เวียดนาม-ไทย ประจำจังหวัดด่งนาย เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่

สมาคมมิตรภาพ เวียดนาม-ไทย ประจำจังหวัดด่งนาย เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่

26 ม.ค. 2564

36 view
สมาคมมิตรภาพ เวียดนาม-ไทย ประจำจังหวัดด่งนาย
เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นาย Nguyen Van Thang นายกสมาคมมิตรภาพ เวียดนาม-ไทยประจำจังหวัดด่งนาย นำคณะเข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดกิจกรรมในปี 2564
โดยเฉพาะในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ45 ปี
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
 
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณสมาคมฯ
ที่ได้มีส่วนส่งเสริมมิตรภาพไทย-เวียดนามในระดับประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะสมาชิกและผู้บริหาร
สมาคมฯ ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวเวียดนามที่เคยพำนักอาศัย
ในประเทศไทยมาก่อน และยังคงมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยอยู่ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อไป โดยเห็นว่าจุดเด่นของความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างประเทศไทยกับ
จังหวัดด่งนาย นอกจากการมีพี่น้องชาวเวียดนามที่
เคยพำนักในประเทศไทยแล้ว ยังได้มีกิจกรรมร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในด้านวัฒนธรรมและศาสนามาอย่างสม่ำเสมอด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสงค์จะเห็น
การทำงานของสมาคมฯ ภายใต้คณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่ เป็นไปด้วยความแข็งขันต่อไป
 
 
โดยอาจคำนึงถึงการเปิดให้ชาวจังหวัดด่งนายรุ่นหนุ่มสาวเข้ามีส่วนช่วยสืบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ และขอให้สมาคมฯ พิจารณาสนับสนุนและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อาเซียน ประจำจังหวัดด่งนายที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นด้วย
ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็จะยินดีสนับสนุนเช่นเดียวกัน