สารปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ถึงชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล จากนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

สารปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ถึงชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล จากนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

6 ม.ค. 2564

113 view

Image may contain: 1 person

 

No photo description available.