📢🌾เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

📢🌾เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2565

| 1,373 view

311181022_1121741401905468_724433475887745486_n

 

 

📢🌾เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

เพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมให้มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับรองมาตรฐานและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและเพิ่มศักยภาพในการส่งออก โดยสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่
👉เว็บไซต์ https://thaihommaliricecertificationmark.dft.go.th/

#ThaiRice #ThaiHommaliRice #JasmineRice

---------
📢🌾Nhãn hiệu chứng nhận gạo "Thai Hom Mali" phân phối trên thị trường nước ngoài năm 2022

Nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu gạo "Thai Hom Mali", Cục ngoại thương - Bộ Thương mại Thái Lan đã thúc đẩy việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho gạo "Thai Hom Mali" phân phối trên thị trường nước ngoài năm 2022. Qua đó góp phần xây dựng niềm tin về chứng nhận tiêu chuẩn và chất lượng gạo "Thai Hom Mali" và tăng cường tiềm năng xuất khẩu. Tham khảo thông tin sản phẩm tại:
👉Website: https://thaihommaliricecertificationmark.dft.go.th/

#ThaiRice #ThaiHommaliRice #JasmineRice

* * * * *
Follow us:
- Website: https://hochiminh.thaiembassy.org/
- Facebook: https://www.facebook.com/RTCG.HCMC
- Line Official: @rtcg.hcmc