เชิญชวนผู้ที่สนใจ "การทูตเพื่อการพัฒนา" ติดตามการดำเนินงานของประเทศไทยกับภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ผ่าน e-magazine จดหมายข่าวกรมความร่วมมือระหว่างประเทศฉบับล่าสุด ได้ตามโพสด้านล่างนี้

เชิญชวนผู้ที่สนใจ "การทูตเพื่อการพัฒนา" ติดตามการดำเนินงานของประเทศไทยกับภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ผ่าน e-magazine จดหมายข่าวกรมความร่วมมือระหว่างประเทศฉบับล่าสุด ได้ตามโพสด้านล่างนี้

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 274 view
📣 เชิญชวนผู้ที่สนใจ "การทูตเพื่อการพัฒนา" ติดตามการดำเนินงานของประเทศไทยกับภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ผ่าน e-magazine จดหมายข่าวกรมความร่วมมือระหว่างประเทศฉบับล่าสุด ได้ตามโพสด้านล่างนี้
📣 Xin mời mọi người quan tâm đến " Ngoại giao cùng phát triển" bằng cách theo dõi quá trình làm việc của Thái Lan thông qua các hoạt động hơp tác để cùng nhau phát triển trên tạp chí điện tử. Ấn bản mới nhất của Cục Hợp tác quốc tế theo bài viết dưới đây.
* * * * *
 
💻 โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ “บทความเผยแพร่- จดหมายข่าวฯ" ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ฉบับที่ 1-9 ได้ที่ Link นี้
🖱หรือคลิกอ่านวารสาร “การทูตเพื่อการพัฒนา” ฉบับที่ 9 ได้ที่ Link นี้ ➡️ https://shorturl.asia/dG8cB 
 
Follow us:
- Line Official: @rtcg.hcmcอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "โดย พลอยไพลิน ทองมาตรา สำนักงานเลขานุการกรม ประเทศไทยปรับตัวอย่างไร เมื่อกำลังก้าวสู่ "สังค "สังคมผู้สูงอายุ "สังคมผู้ งอายุ โดยสมบูรณ์""