สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (23 ตุลาคม) ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (23 ตุลาคม) ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

22 ต.ค. 2563

141 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (23 ตุลาคม) ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์เป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ รวมทั้งคู่สมรส เข้าร่วมด้วย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วจึงวางพวงมาลาในนามสำนักงานทีมประเทศไทย ภาคธุรกิจไทยและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล และนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ