เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนามได้จัดงานเสวนา "New Year, New Normal, New Resolution" และเปิดตัวเว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนามได้จัดงานเสวนา "New Year, New Normal, New Resolution" และเปิดตัวเว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

12 ม.ค. 2564

34 view
Thaibiz-vietnam.com ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม เปิดตัวแล้ววันนี้!
เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนามได้จัดงานเสวนา "New Year, New Normal, New Resolution" และเปิดตัวเว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และ นายอรรจสิทธิ์ สร้อยทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ (BOI) ประจำกรุงฮานอย ผู้แทนจากสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) สาขานครโฮจิมินห์ ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ (IPCS) บริษัท Baker McKenzie และภาคเอกชนไทยในเวียดนาม เข้าร่วม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับภาคเอกชนและนักธุรกิจไทยที่สนใจลงทุนในเวียดนามที่ประเทศไทยเข้าร่วมชมด้วย
ผู้เสวนา ได้แก่ นายธีรพงษ์ ฤทธิ์มาก รองประธาน TBA นาย Nguyen Thanh Binh ผู้อํานวยการ Business Information Center, VCCI นาง Nguyen Thi Huyen Ngoc จาก IPCS และนาง Nguyen Lan Phuong หุ้นส่วนบริษัท Baker McKenzie ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2564 รวมถึงโอกาสและความท้าทายสำหรับนักลงทุนในยุค new normal ซึ่งแม้ว่าเวียดนามจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา เวียดนามก็ยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นบวก และยังคงมีศักยภาพที่น่าลงทุนในอนาคตต่อไป
ในโอกาสนี้ นางสาวมรกต เจนมธุกร อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกันเปิดตัวเว็บไซต์ Thaibiz-Vietnam.com ทางวีดิโอ อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและแม่นยำสําหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ที่สนใจทําธุรกิจในเวียดนามสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ
 
ในภาพอาจจะมี 4 คน
 
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 4 คน
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
 
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน